strategisk rådgivning

Merkevarebygging

Den langsiktige verdien av å investere i merkevarebygging er betydelig, uavhengig av om du måler verdien i markedsandeler, profittmarginer eller kundetilfredshet. Vi benytter egenutviklede modeller som kombinerer innsikt fra noen av de fremste ekspertene på merkevarebygging i verden.

Scroll Down Arrow - Decoration X Webflow Template

Den langsiktige verdien av å investere i merkevarebygging er betydelig, uavhengig av om du måler verdien i markedsandeler, profittmarginer eller kundetilfredshet. Vi benytter egenutviklede modeller som kombinerer innsikt fra noen av de fremste ekspertene på merkevarebygging i verden.

Våre tjenester innen merkevarebygging

 • Analyse og innsikt
 • Strategi og planlegging
 • Identitet og posisjonering
 • Merkeplattform
 • Utvikling av kontaktpunkt
 • Lansering og administrering

Vi følger en helhetlig og metodisk tilnærming til merkevarebygging. Basert på grundige analyser utleder vi innsikt som danner basis for workshops hvor vi sammen med deg som kunde avklarer strategiske spørsmål, herunder posisjonering av merkevaren. Etter å ha utformet en posisjoneringsplattform, kan vi utvikle en autentisk, relevant og differensiert identitet som vil resonnere med din målgruppe.

Fordeler ved å investere i merkevarebygging

 • Økte salgsinntekter og markedsandeler
 • Redusert prissensitivitet
 • Økt kundelojalitet
 • Økt profitabilitet
 • Uavhengighet fra produktkategori og dermed økt potensialefor fremtidig vekst
 • Økt aksjeverdi og attraktivitet for investorer
 • Økt klarhet og strategisk retning
 • Økt attraktivitet for potensielle arbeidstakere

Leveranse

 • Strategidokumenter
 • Logodesign, inkl. bildefiler i alle filformater
 • Grafisk profil, inkl. retningslinjer for visuellkommunikasjon
 • Trykksaker som visittkort, o.l.  

Snakk med oss om hvordan vi kan hjelpe deg medmerkevarebygging som kan danne basis for varige konkurransefortrinn ogattraktive vekstmuligheter for din bedrift.