digital

Utvikling og optimalisering av dedikerte landingssider

En landingsside er den siden besøkende lander på når de klikker på en link eller en annonse. Utvikling og optimalisering av dedikerte landingssider gir høyere kvalitetsscore i Google Ads, lavere kostnad-per-klikk og høyere konverteringsrater.

Scroll Down Arrow - Decoration X Webflow Template

En landingsside er den siden besøkende lander på når de klikker på en link eller en annonse. Utvikling og optimalisering av dedikerte landingssider gir høyere kvalitetsscore i Google Ads, lavere kostnad-per-klikk og høyere konverteringsrater.

Visste du at omkring 80 % av annonsørene sender trafikken fra PPC-kampanjer til fremsiden i stedet for en dedikert landingsside? Dette fører til lavere konverteringsrater og dermed høyere kostnad-per-klikk i Google Ads. 

Hva er en landingsside?

En landingsside er den siden besøkende lander på når de klikker på en link eller en annonse. Dette bør være en enkeltstående side som er dedikert til et enkelt produkt, en tjeneste eller en kampanje. Det er generelt to typer landingssider. Den første typen landingssider benyttes for å generere leads ved hjelp av skjemaer hvor besøkende fyller ut navn og kontaktinformasjon (lead generation). Den andre typen landingssider brukes for å overbevise besøkende om å klikke videre til en annen side (click-through). Landingssider kan benyttes til følgende:

 • Produktlansering
 • Booking
 • Konkurranser
 • Innløsingav kuponger
 • Som en del av salgstunellen i nettbutikker
 • Nedlastning av e-bøker e.l.
 • Generere leads
 • Påmeldinger til events

Utvikling av landingssider var tidligere både kostbart og tidkrevende. Det var ofte mange involverte i utviklingen, som for eksempel programmerere, designere, rådgivere, osv. I dag er det derimot mulig å utvikle en landingsside til brøkdelen av tidligere kostnader på kort tid.

Per i dag driver du kanskje trafikk til nettstedet ditt ved hjelp av PPC, display, nyhetsbrev og/eller sosiale media. Spørsmålet er hvilke resultater du ønsker å oppnå med denne trafikken? Er det flere kvalifiserte leads, salg i nettbutikken, påmeldinger til nyhetsbrev, eller noe annet? Ved å optimalisere landingssidene dine, kan Innholdspartner™ hjelpe deg å oppnå bedre resultater på nett. 

A/B-testing og optimalisering av konverteringsraten

Optimalisering avkonverteringsraten handler om å øke denprosentandelen av besøkende som utføreren gitt handling, som for eksempel åkjøpe et produkt. Trafikk er selvsagt enforutsetning, men ved å optimaliserekonverteringsraten kan du oppnå langt bedreresultater med det sammetrafikkvolumet. Ved hjelp av A/B-testing tester vihvilken versjon avlandingssiden som fungerer best, for deretter å bygge viderepå dissetestresultatene og utvikle nye hypoteser vi kan teste. Det gjør at duslipper ågjette hva som vil fungere. Resultatene taler for seg selv.

Få hjelp til å utvikle effektive landingssider

Innholdspartner™ ønsker å væreen samarbeidspartner sombidrar til verdiskaping for deg og din virksomhet. Omvi kommer på en god idétil en kampanje eller en hypotese som bør testes, kan vipitche denne til degsom oppdragsgiver og vise deg et utkast. Etter å hainnarbeidet eventuelleendringer basert på tilbakemeldingene fra deg, kan vipublisere landingssidenog begynne med A/B-testing umiddelbart. I tillegg blirselvsagt landingssidentilpasset den grafiske profilen til merkevaren din.

 • Mobilvennlige landingssider
 • Trygge brukeropplevelser med SSL-kryptering
 • Landingssider som matcher din merkevare
 • Forbedre kvalitetsscoren i Google AdWords ved hjelp av dynamisk tekst
 • A/B-testing
 • Faktabaserte anbefalinger
 • Sporing og måling
 • Varsling om nye leads
 • Landingssider levert til avtalt tid og til avtalt pris

Innholdspartner™ kan hjelpe deg å utvikle dedikerte landingssider. Dette vil gi en høyere kvalitetsscore i Google Ads, lavere kostnad-per-klikk og høyere konverteringsrater.