Innholdsmarkedsføring

Utvikling av kundeprofiler

Utvikling av arketyper eller kundeprofiler gir innsikt omkring hvilke faktorer som påvirker deres kjøpsprosess og den kjøpsbeslutningen du ønsker å påvirke.

Scroll Down Arrow - Decoration X Webflow Template

Utvikling av kundeprofiler gir innsikt

Utvikling av arketyper eller kundeprofiler gir innsikt omkring hvilke faktorer som påvirker deres kjøpsprosess og den kjøpsbeslutningen du ønsker å påvirke.

For å kunne nå din målgruppe, må du dele innhold som kunden oppfatter som relevant og nyttig for hver enkelt fase av kjøpsprosessen. En forutsetning for å lykkes med dette, er at du har solid innsikt og forståelse for målgruppen din.

Hva er en kundeprofil?

En kundeprofil representerer en kundegruppe eller et segment, det vil si en gruppe mennesker som deler lignende egenskaper. Formålet med å utvikle en arketype er å utlede faktabasert innsikt og forståelse for målgruppen.

En arketype er ikke det samme som en enkel kundeprofil, utledet fra tilgjengelige data i kundedatabasen. Ofte inneholder ikke kundedatabasen mer enn overflatisk informasjon om kjøpshistorikk og demografi. Det gjør det umulig å utlede virkelig verdifull kundeinnsikt.

Den mest effektive måten å utvikle arketyper på er å intervjue personer som har vært gjennom kjøpsprosessen, vurdert de ulike alternativene, og faktisk foretatt den kjøpsbeslutningen du ønsker å påvirke.

Hvordan kartlegge kundene dine?

Innsikt og forståelse for målgruppens kjøpsprosess er absolutt nødvendig for å produsere relevant innhold til målgruppen. Ved hjelp av dybdeintervjuer kartlegges kjøpsprosessen, kjøpskriterier og suksesskriterier. I tillegg avdekkes informasjonsbehovet til målgruppen i de ulike fasene i kjøpsprosessen. Det gjør det enklere å tilpasse innhold og budskap til hver enkelt fase.

Dybdeintervju gjør det mulig å avdekke verdifull kundeinnsikt, som for eksempel de spesifikke problemene, utfordringene, behovene, holdningene, verdiene, og kjøpskriteriene som gjør at en kunde velger deg fremfor en konkurrent – eller omvendt.

Vil du ha litt mer informasjon om kartlegging av arketyper? Ta kontakt!