Digital

Nyhetsbrev og e-postmarkedsføring

Få ting er mer lønnsomt enn å satse på e-postmarkedsføring. For mange bedrifter er e-postmarkedsføring den markedsføringskanalen som genererer flest leads, flest kunder og salg. 

Scroll Down Arrow - Decoration X Webflow Template

Nyhetsbrev og e-postmarkedsføring

Få ting er mer lønnsomt enn å satse påe-postmarkedsføring. For mange bedrifter er e-postmarkedsføring denmarkedsføringskanalen som genererer flest leads, flest kunder og salg. Ved hjelp av e-postmarkedsføring kan du blant annet sende ut nyhetsbrev, kampanjermed personlig tilpasset innhold og handlingsutløste e-poster. 

Hvorfor bør du satse på e-postmarkedsføring?

Nyhetsbrev er et glimrende verktøy for å nå din målgruppemed inspirerende innhold, gode tilbud og smarte tips. Men e-postmarkedsføringinnbefatter mye mer enn å sende ut nyhetsbrev, som for eksempelhandlingsutløste e-poster, kampanjer med personlig tilpasset innhold ogautomatisert markedsføring. Under følger noen av fordelene ved å satse påe-postmarkedsføring:

  • Generere leads
  • Enkelt å integrere med andremarkedsføringsaktiviteter
  • Målrettet markedsføring
  • Økt effekt av annen digital markedsføring
  • Gir deg mulighet til å levere et planlagtbudskap til riktig tid
  • Bygger kundetilfredshet og kundelojalitet
  • Økt salg og økt verdi av kundens livssyklus(KLV)
  • Spar tid ved å automatisere arbeidsoppgaver
  • 100 % målbart
  • Svært lønnsomt