Innholdsmarkedsføring

Innholdsproduksjon til nettside og sosiale media

Produser innhold som bokstavelig talt er bemerkelsesverdig, det vil si at publikum finner innholdet verdt å bemerke i form av kommentarer, likes, delinger og andre tilbakemeldinger.

Scroll Down Arrow - Decoration X Webflow Template

Treffsikker, skriftlig innholdsproduksjon

Å skrive en god tekst tar ofte lang tid. Om du ikke har erfaring med å skrive, redigere og korrekturlese tekster vil du spare mye tid på å overlate det til oss. Snakk med oss om produksjon av innhold, slik at du kan frigjøre tid til andre arbeidsoppgaver.

Bemerkelsesverdig innhold – bokstavelig talt

Det publiseres ufattelige mengder innhold som i beste fall kan karakteriseres som middelmådig. For å bli synlig på nett må du trenge gjennom denne støyen ved å publisere kvalitetsinnhold. Innholdet du publiserer bør bokstavelig talt være bemerkelsesverdig, det vil si at publikum finner innholdet verdt å bemerke i form av kommentarer, likes, delinger og andre tilbakemeldinger.

Samtidig er ikke kvalitetsinnhold lenger nok. De fleste virksomheter glemmer at innholdsmarkedsføring er et todelt ord. Ofte produserer og publiserer de ganske bra innhold, men av en eller annen grunn unnlater de å markedsføre det. Det er ikke lenger nok å produsere og publisere kvalitetsinnhold på en bedriftsblogg – du må også huske å dele innholdet i sosiale media og mest sannsynlig bruke noen annonsekroner på å promotere innholdet.

Hvorfor bør du satse på innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring kan generere trafikk til nettstedet ditt. Denne trafikken kan deretter konverteres til betalende kunder. Samtidig kan innholdsmarkedsføring bidra til å økt kjennskap, troverdighet og tillit ved å synliggjøre din bedrifts kompetanse til potensielle så vel som eksisterende kunder. Men innholdet må gjøres tilgjengelig i riktig format, i riktig kanal og til riktig tid.

Synliggjøring av kompetanse gjennom kunnskapsformidling

Innholdsmarkedsføring handler om å synliggjøre din virksomhets kompetanse gjennom kunnskapsformidling. Ved å formidle kunnskap bygger du merkekjennskap og posisjonerer deg som en autoritet innenfor ditt fagfelt. Ideelt sett bør din virksomhet være det første potensielle kunder tenker på, når de blir bevisst et behov eller en utfordring som dine produkter eller tjenester kan løse.

Kunnskapsformidling kan skje gjennom ulike kanaler og i ulike format, men som regel anbefaler vi å satse på bedriftsblogg som hovedkanal og bruke sosiale media som Facebook, Twitter og LinkedIn som støttekanaler.

Bli synlig for potensielle kunder

Visste du at både forbrukere og bedriftskunder er ferdig med over 70 % av kjøpsprosessen, før de i det hele tatt snakker med potensielle leverandører? Det betyr at det er viktig at du er synlig for potensielle kunder gjennom hele kjøpsprosessen, fra behovserkjennelse til evaluering post-kjøp. For å oppnå dette, må du utvikle innhold tilpasset hver enkelt fase i kjøpsprosessen. Dette innholdet bør være informativt, undervisende, inspirerende og/eller underholdende.

På samme måte som at din virksomhet har ulike mål for de ulike fasene i salgsprosessen (KPI), har potensielle kunder ulike mål for de ulike fasene i kjøpsprosessen. F.eks. er ikke salgsorientert innhold som f.eks. pristabeller ikke så relevant i begynnelsen av kjøpsprosessen. I begynnelsen av kjøpsprosessen leser gjerne forbrukere og bedriftskunder noen brukeranmeldelser, testresultater og sammenligner de ulike produktene.

Innholdspartner™ kan hjelpe deg og din virksomhet med innholdsproduksjon

For å kunne produsere kvalitetsinnhold for deg som oppdragsgiver, må vi opparbeide oss forståelse for hvilke problemer og utfordringer kundene dine møter, konkurransesituasjonen og bransjespesifikk kunnskap. Først da kan vi løse våre oppdrag på en tilfredsstillende måte og produsere kvalitetsinnhold som blir funnet, likt og delt.

Nedenfor finner du en oversikt over noen av de innholdstjenestene vi tilbyr:

  • Korrektur og språkvask
  • Budskapsutvikling
  • Blogginnlegg/-artikler
  • Pressemeldinger
  • Nyhetsbrev
  • Innholdsstrategi
  • Redaksjonelle artikler
  • Innhold til nettsted