Innholdsmarkedsføring

Innholdsstrategi

En gjennomtenkt innholdsstrategi er en forutsetning for å oppnå resultater med innholdsmarkedsføring. Den legger føringer for den kontinuerlige prosessen med å produsere, publisere og promotere innhold.

Scroll Down Arrow - Decoration X Webflow Template

Hva er en innholdsstrategi?

En innholdsstrategi besvarer spørsmål som hvilken informasjon kundene dine søker etter og hvilke plattformer de foretrekker. På den måten kan du finne ut hvilket innhold du bør produsere, hvor du bør publisere innholdet og hvordan du bør promotere innholdet.

Ved å produsere, publisere og promotere innhold som målgruppen din etterspør (som f.eks. informasjon om hvordan de kan best kan løse en gitt en utfordring), kan du synliggjøre din virksomhets kompetanse og posisjonere deg som en autoritet innenfor din bransje. I tillegg inneholder innholdsstrategien ofte redaksjonelle retningslinjer for å sikre at innholdet er i overensstemmelse med virksomhetens merkevare og konkrete anbefalinger i forhold til hvordan innholdsstrategien skal implementeres.

Hvorfor utvikle en innholdsstrategi?

For å kunne nå din målgruppe, må du dele innhold som kunden oppfatter som relevant for hver enkelt fase av kjøpsprosessen. Samtidig må innholdet alltid støtte opp under virksomhetens forretningsmål. Innholdet må altså ikke bare tilføre en konkret nytteverdi for målgruppen, det må også være handlingsutløsende. Det er så godt som umulig å oppnå, uten en strategisk tilnærming til innholdsmarkedsføring.

En innholdsstrategi gir mer relevant trafikk til nettstedet ditt og har strategisk verdi ved at innholdet indirekte kommuniserer din merkeidentitet til besøkende på nettstedet ditt.

Hva bør innholdsstrategien inneholde?

Det er ikke noen fasit på hvordan du bør gå frem for å utvikle en innholdsstrategi for din virksomhet, ettersom innhold og omfang avhenger av din virksomhets situasjon og behov. Vi begynner derfor alltid med å stille noen grunnleggende spørsmål, som spørsmål omkring dine målsettinger. Det gjør det enklere å velge relevante KPI (Key Performance Indicators), slik at du kan vurdere hvordan ting fungerer og gjøre nødvendige tilpasninger etter hvert. Nedenfor følger noen punkter som er vanlig å inkludere i en innholdsstrategi:

  • Målgrupper / arketyper, inkl. kartlegging av kjøpsprosess og informasjonsbehov
  • Målsettinger / KPI
  • Budskapsutvikling og tematikk
  • Søkemotoroptimalisering / søkeord
  • Vurdering av eksisterende innhold, inkl. gap-analyse
  • Prosesser og redaksjonelle retningslinjer
  • Kanalvalg og publiseringsplan, inkl. ansvarsfordeling

Innholdspartner™ kan bistå deg og din virksomhet både med utvikling av innholdsstrategi og innholdsproduksjon.