Skomakerens barn – om markedsførere som ikke markedsfører seg selv

Det er et velkjent paradoks at PR- og reklamebyråer gjør utmerket arbeid for kundene sine, men ikke er like flinke å markedsføre sin egen bedrift. Det er som skomakernes barn, som etter sigende går i utslitte sko. Det er sant nok ressurskrevende å markedsføre en bedrift på en god måte. Men som reklamebyrå møter du fort deg selv i døren om du forventer at kunden din skal markedsføre seg, om du ikke selv følger dine egne råd.

Skrevet av: 
Bjørnar Aske
lesetid
3
minutt
Scroll Down Arrow - Decoration X Webflow Template

Det er et velkjent paradoks at PR- og reklamebyråer gjørutmerket arbeid for kundene sine, men ikke er like flinke å markedsføre sinegen bedrift. Det er som skomakernes barn, som etter sigende går i utslittesko. Det er sant nok ressurskrevende å markedsføre en bedrift på en god måte.Men som reklamebyrå møter du fort deg selv i døren om du forventer at kundendin skal markedsføre seg, om du ikke selv følger dine egne råd.

 

De fleste byråledere vil hevde at de markedsfører reklamebyråetgjennom den jobben de gjør for kundene sine. Ironien i at de selv hadde gåttkonkurs om kundene deres tenkte sånn, har visst gått dem hus forbi. Etreklamebyrå bør selvsagt synliggjøre sin kompetanse ved å vise til arbeid dehar gjort for kundene sine og dette arbeidet må promoteres gjennom case studiere.l. De må kort sagt markedsføre seg selv.

 

Kanskje de tror at reklameprisene de vant i fjor ermarkedsføring nok? Du vet, de arrangementene hvor reklamebransjen deler utpriser til navlebeskuende reklamefolk, som ofte er ruset på mer enn sin egenkreativitet. Det er selvfølgelig stas for de involverte om en kampanje vinneren reklamepris, men ettersom det ikke stilles noen krav til å dokumentereresultater er det kanskje mer forfengelighet enn nytte? Jeg vil påstå at det ermer effektivt å synliggjøre kompetanse på frokostmøter, foredrag eller kurs.

 

De fleste bedriftskunder er heldigvis mer opptatt avdokumenterte resultater enn reklamepriser. Dette kan være problematisk formange reklamebyråer. De foretrekker å snakke om å øke merkekjennskap, uten åkunne dokumentere i hvilken grad kampanjen har bidratt til nettopp dette.Samtidig er det et faktum at de største bedriftene og reklamebyråene ofterekrutterer ansatte fra hverandre. Dette kan nesten beskrives som en formfor innavl hvor tilførselen av nye ideer som faktisk fungerer må vike forstatus quo.

 

Noen reklamebyråer har riktig nok en egen blogg og enTwitter-konto som de oppdaterer med ujevne mellomrom. Det er utvilsomtvanskeligere å markedsføre markedsføring, enn å hjelpe en kunde å markedsføresin bedrift. Men det er likevel på tide at reklamebransjen følger sine egneråd. De må arbeide like systematisk med egen markedsføring, som de forventer atkundene skal gjøre sin markedsføring. 

 

En forutsetning for å lykkes med innholdsmarkedsføring er atdu kontinuerlig produserer og publiserer innhold. Om du forplikter deg til åskrive et blogginnlegg hver uke, så må du følge opp dette. Samtidig er detviktig å være tålmodig. Selv om du gjør en god jobb, vil det ta tid før du måoppdatere serverne for å håndtere all trafikken til nettstedet ditt. Det eringen snarveier, men om du er tålmodig, vil resultatene komme litt etter litt.

 

Reklamebransjenstroverdighetsproblem

Reklamebyråer som sjelden innfrir kundens forventninger, eren medvirkende årsak til at reklamebransjen har lav troverdighet. Selv om defleste markedsførere vet at kundetilfredshet og kundelojalitet avhenger av åinnfri kundens forventninger, er det nok av useriøse aktører som underbyr konkurrenteneog gir lovnader de ikke kan innfri. Jeg er kanskje naiv, men jeg tror det ermer lønnsomt å være åpen og ærlig om hvilke resultater du kan forvente. På denmåten unngår jeg at du som kunde har urealistiske forventninger, som uunngåeligvil føre til lav kundetilfredshet.

 

Reklamebransjen får et troverdighetsproblem når de ikkefølger sine egne råd. Det inngir ikke tillit når skomakerens barn ikke har skoeller går rundt i utslitte sko. Skomakeren burde innsett markedsføringsverdienav å lage gode sko til barna sine, for på den måten å synliggjøre sinkompetanse. På samme måte bør reklamebransjen gå foran med et godt eksempel,selv om det unektelig vil være ressurskrevende.

 

Jeg tror god markedsføring er synonymt med god informasjon.Informasjon som adresserer kundenes utfordringer eller problemer, synliggjørkompetanse og inngir tillit.

Skomakerens barn – om markedsførere som ikke markedsfører seg selv
Daglig leder

Lidenskaplig opptatt av golf, fotball og samfunnsspørsmål. Kunnskapsrik nerd og jovial type.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev og hold deg oppdatert

Thanks for joining our newsletter
Oops! Something went wrong while submitting the form.